Chanelling – Poselství Máří Magdaleny

Channeling jsem začala používat před několika lety pro sebe jako cenný zdroj informací. Postupně jsem ho využívala i jako pomoc druhým.

V současné době spolupracuji s dalšími terapeutkami ve skupině, kde si vzájemně pomáháme, vyměňujeme zkušenosti, rady, informace. Tato setkání jsou nesmírně přínosná pro nás všechny zúčastněné a z každého setkání čerpáme vždy ještě několik týdnů, i měsíců.

Během naší skupinové práce se napojuji např. na Máří Magdalénu či na další bytosti, od kterých získávám konkrétní informace, potřebné pro naší práci.

Na těchto stránkách bych se s vámi chtěla podělit o některé informace, které jsme při naší práci získaly a považuji je za přínosné i pro ostatní.

Kde můžeme nalézt učení Máří Magdalény v ucelené formě?

Je to učení srdce. Dívejte se dovnitř do sebe, tam jsou všechny odpovědi. Člověk, který je na cestě k sobě (někteří tomu říkáte „duchovní cesta“), je na cestě k nalezení vlastního Já.

V momentě, kdy toho Já dosáhne, tak ví všechno.

Cesta může být pro různé lidi různě dlouhá. Když se potřebujete něco dozvědět, a jdete cestou srdce, tak vám vždycky, naprosto jasně a bez dlouhého otálení, ta informace nějakým způsobem přijde. Buď se sejdete s člověkem, který to ví, nebo třeba přijdete na hlubinnou terapii, kde vám terapeut pomůže se přenést do okamžiku, kde si to sami zjistíte, nebo se objeví úplně jiný způsob, o kterém jste dosud ani nevěděli. Stačí si dát záměr a požádat. Nejsnáze a přesně přijde informace v tom případě, že záměr je v souladu s nejvyšším dobrem tazatele a lidí, pro které je ta informace určena – informace je využita „ve prospěch sebe nebo druhých“. Tato cesta funguje, pokud je čistý úmysl.

Práce na sobě a vše, co pro to uděláte, je to nejdůležitější, co jste sem na Zem přišli udělat. Mnohdy si myslíte, že je to práce pro druhé, ale není to tak. Ta je až druhá. První je pro sebe, pro vaše Já, pro váš rozvoj, pro vaše pochopení. A teprve od toho se rozvíjí to, jak dalece můžete pomoci, případně posloužit, těm druhým.

Společnost vás teď manipuluje k tomu, že je to sobectví – investovat čas, energii nebo peníze do sebe. Protože ta společnost se toho bojí. Ale vy všichni dobře víte a cítíte ve svých srdcích, jak to opravdu je.

Do jaké míry nás a naši budoucnost ovlivňuje kolektivní nevědomí?

Člověk, který má v sobě bloky, má v sobě strach. A ten náš strach se šíří prostřednictvím kolektivního nevědomí (na které jsme všichni napojeni). Ten strach může být o cokoliv – o peníze, o zdraví, o majetek, o partnera…

Když je člověk vyčištěný od bloků, už ho neovládá strach, už se nenechá ovládat od kolektivního nevědomí (je lehké do toho spadnout, ale už nemusí. Vždycky je to pro něj svobodná volba, co si vybere…). Jsou tady k dispozici také velmi silné láskyplné energie. Láska vždycky zvítězí, je to jen otázka času. Nemůže to s námi dopadnout špatně ve smyslu toho, že by se něco zhroutilo a už by se to nikdy neobnovilo. Život se vždycky obnoví. Vždycky. Je to na naší svobodné vůli, co si vybereme, co budeme posilovat.

Jsou otevřené obě dvě možnosti. Ale i kdyby to dopadlo „špatně“ (ale to Máří Magdaléna vůbec nepředpokládá, pouze vysvětluje duchovní princip), tak stejně ten život vždycky znovu začne. Je to otázka formy, nebo místa. Život jako takový je nezničitelný.

„Vy všichni jste duše. Jste nezničitelní. Uvědomte si to. A to vědění, které máte, si vždycky po všechny inkarnace berete s sebou, takže nemůžete o nic přijít. To je nemožné. Bůh je k nám všem naprosto milosrdný.“

Na druhou stranu to neznamená, že se máme na všechno vykašlat a naší Zemi nechat zničit. Je důležité u každého uvědomovat si, jak se cítí a proč se tak cítí. A pokud to není v lásce a radosti, hned to vyčistěte. Teď se stupňuje tlak na uvědomění si pravého stavu věcí. Je to jedna z nejdůležitějších otázek současnosti pro každého jednoho z nás, i pro ty, kteří tady s námi nesedí. Všichni to vnímají, není to tajná informace. Každý si to uvědomuje, ale je otázka, zda to chceme v sobě slyšet a rozpoznat. Někteří to raději potlačují, protože to je o osobní odpovědnosti za svůj vlastní život. Zdaleka ne každý je ochoten tuto odpovědnost za sebe převzít. Někteří lidé raději viní vládu, společnost, zákony… Ale jakmile svojí odpovědnost převezmeme, cesta se otevře naplno. Je to o rozhodnutí.

Nemusíme se obávat negativní energie. Jen si uvědomit, že i toto je možnost, kudy jít. Je také důležité si uvědomit, KAM chceme dojít, kam směřujeme. Každá cesta vede úplně k jinému cíli. Je to otázka volby. A přijetí plné zodpovědnosti za tu volbu.

O harmonii mužské a ženské energie

V ženách jsou bolavá místa, ještě je potřeba vykonat spoustu práce na jejich vyléčení. Ještě tam není úplné odpuštění vůči mužům – vůči jejich netečnosti, hrubosti a všem projevům, které jsou stínem té skutečné mužské síly, ale které přesto s ní souvisí.

Stejně jako ženská síla má také svůj stín. Je potřeba přijmout (integrovat) obě tyto síly se vším, co k nim patří. I s tím negativním – ve vašem pojetí slova smyslu. Protože tak to je. Můžete si všimnout, že i v přírodě tyto energie fungují a ne vždy je všechno harmonicky upravené, učesané, krásné. Je potřeba i destrukce, aby mohlo vzniknout něco nového. Uvědomte si, že i tahle síla je potřeba. Když je té destrukce moc, tak život jakoby ustane. Na kratší dobu, na delší, ale zase se znovu vzchopí a zase znovu je tam. Je důležitá HARMONIE a VYVÁŽENOST.

Harmonie nastává, když se přijmou všechny aspekty, včetně aspektů ve vás samých. Tam se to jeví jako nejtěžší. Ale při tom všem máte velikou podporu z duchovního světa, máte mojí podporu, jste v těch nejlepších rukách. Podejte se tomu, prosím. Všichni vás tady velmi milujeme a zároveň si uvědomujeme, jakým procesem všichni procházíte – jako jednotlivci nebo vaše celá společnost. To, co se teď děje na Zemi, je náročné, bolestné a zároveň velmi expanzivní období, kdy se mění spousta věcí. Něco končí a zároveň povstává nová, tvořivá energie. Tímto procesem prochází planeta Země a zároveň jeden každý z nás. Záleží jen na naší úrovni vnímání, jak nás to bolí, pohlcuje nebo ničí.

Pokud tento proces přijmeme jako uzdravující, jako tvůrčí i v té polovině, která je ničivá a destruktivní, tak musíme vidět, že v bodě zlomu nastupuje nová energie, nová lepší forma na vyšší úrovni. Ale předtím je potřeba se očistit od všeho, co je nefunkční. Tato očista není negativní, ďábelská, černá – ale je nedílnou funkční a ozdravnou součástí celého procesu. Procesu tvoření něčeho nového, něčeho na vyšším stupni vědomí. Je potřeba tím projít a přijmout ten proces s důvěrou. S důvěrou, že se neděje nic proti nám, ale v náš prospěch.

Můžeme samozřejmě požádat o duchovní pomoc, bude nám poskytnuta v plné míře. Míra pomoci záleží pouze na tom, kolik si jí pro sebe dovolíme přijmout. Naplno a s důvěrou se máme otevřít pomoci z duchovního světa. Duchovní bytosti čekají na to, až se otevřeme jejich pomoci.

O životě na planetě Zemi, o Lásce

Planeta Země má úžasné podmínky k uvědomování si jak pozemských, tak duchovních úrovní. Je to tady dokonale vyvážené. Byla doba, kdy přístup (napojení) do duchovních sfér nebyl tak jednoduchý, spíše velmi těžký. V současné době je nám velmi pomáháno od duchovních bytostí v uvědomění si, že život nespočívá v tom, vydobýt ze Země co nejvíc a pak umřít. Teď už si uvědomujeme daleko širší souvislosti. Mimo jiné i to, že i my, lidé, jsme také duchovní bytosti, v současné době ve svých fyzických tělech a ve hmotných podmínkách Země. V této rovině si plně neuvědomujeme, že jsme také duchovní bytosti.

Planeta Země je také bytost, duchovní bytost a její tělo má podobu (formu) planety. Ve všem je duchovní podstata a její projev je hmota, která je pomíjivá a mění se. Jde o Život sám, o princip neustálého vývoje, o uvědomování si všeho, až k úplné jednotě, k Bohu, k úplnému splynutí s Bohem, s počátkem. Hmota – to jsou jen prostředky našeho vývoje, máme si to uvědomovat. Není to něco, co nám patří, co můžeme vlastnit či ovládat. Sice nějakou dobu v životě si můžeme myslet, že něco vlastníme, ovládáme, ale nakonec to tu stejně necháme. Je to taková Hra. Jako když někdo hraje např. Dostihy a sázky…Všechno je JENOM JAKO, dočasné. A my se na tom učíme – to je ten vzdělávací princip pro naše pochopení.

Není to zbytečné, nemyslete si, že si s vámi někdo hraje. Vaše životní podmínky (i hmotné) jsou vaše učební pomůcky (školní pomůcky) pro uvědomění. Tak se k tomu chovejte, jako byste to věděli. Používejte je, ale nelpěte na nich.

Všichni jsme „duchovní“. (Pro duchovní bytosti z našeho pohledu je slovo „duchovní“ poněkud legrační J Planeta Země, lidé, duchovní bytosti – v tom není vůbec žádný rozdíl v pojetí (v původu). Tam je rozdíl pouze v uvědomění si, ve vědomí SAMA SEBE. Pokud si člověk rozšíří vědomí, chápe souvislosti, jak souvisí s druhými, s planetou, se všemi bytostmi.

Pokud jste v tomto úhlu pohledu, určitě vám dochází smysl Lásky. Pokud jsme negativně nastaveni (emoce, myšlenky), určitě si uvědomujete, jak jsou vaše životní lekce pro vás nepohodlné, tvrdé, těžké. A právě tehdy si můžete plně uvědomit, jak je důležitá Láska, jak by bez ní „nic nedrželo pohromadě“. Po všech bytostech není požadováno něco zvláštního z hlediska Boží vůle (někdo musí konkrétně toto nebo ono…), ale jen si uvědomovat svůj pravý původ, protože v tom případě si zároveň uvědomujeme vše, co v tomto životě potřebujeme, máme to všechno k dispozici. Naplnit se Láskou. Když jsem naplněná, vyzařuji jí k ostatním bytostem samovolně. Nikdo k tomu nemusí číst žádné knihy ani navštěvovat žádné kurzy. Jde to samo – jenom si to uvědomit a dovolit to. JSTE SVĚTELNÉ DUCHOVNÍ BYTOSTI. Jen máte navíc tělo. Ale v principu jsme všichni bez rozdílu stejní.

My, obyvatelé planety Země, když nemáme dobrý vztah k bytosti Země (ke Gaie) a vyzařujeme ze sebe negativní energie, Země musí reagovat. Nemůže nereagovat. A my všichni se pak naivně divíme, co se to děje, jak je to možné, naprosto si neuvědomujeme plné důsledky svého myšlení, chování a jednání. Jeden každý z nás nese obrovskou odpovědnost za to, jak myslí, za svoje emoce, které kolem sebe šíří a za vše, co kolem sebe vyzařuje. Nemůžeme čekat, že nějaká vláda, parlament , organizace (ve smyslu nějakých pozemských struktur) něco změní . Není to možné z principu. Změna musí přijít zevnitř z každého jednoho člověka. Pokud se probudí najednou více lidí, je to snazší pro ty druhé, kteří mohou využít jejich energie ke svému vlastnímu posunu. Ale každý se musí rozhodnout sám za sebe.

Je to stejné jako u vás např. s módou – např. ¾ délka kalhot je moderní jeden rok, a v dalších letech se přidává stále více a více lidí, aniž tuší proč. Jde to samo. Je to uložené v kolektivním nevědomí, na které jste všichni napojeni. Připadá vám to normální, ačkoliv před 5 lety by vás to ani nenapadlo. Stejně tak – čím víc lidí bude bdělých, probuzených a zářit a uvědomovat si – tak se kolektivní nevědomí bude plnit i těmito energiemi a každý si vědomě bude volit, zda setrvá ve starých kolejích svého dřívějšího života, nebo si zvolí nový směr svého života. Záleží opravdu na každém z vás.

O negativitě kolem nás a v nás

Je vám poskytována velice silná pomoc z duchovní sféry, ze Světla, a zároveň je vyzdvihováno všechno negativní. Je to proto, že většina z vás je nastavena tak, že se změní pouze v situaci, kdy se vám děje něco negativního. Pokud ne, jste líní, pohodlní. „Lidé se rozpohybují ve chvílích, kdy se jim děje nějaké osobní nepohodlí, trauma apod…“ Mají to tak nastavené. Nemuselo by to tak z principu být, ale vy to tak máte. A právě proto se teď děje tzv. hodně negativního, abyste měli všichni co největší šanci si uvědomovat, změnit úhel pohledu na vše kolem vás, poučit se, vzít to za ten správný konec. Děje se to v tom nejlepším slova smyslu.

Pokud budete zůstávat ve starém způsobu myšlení, lidé to negativní obrátí proti sobě a zničí (utýrají) se sami. Ani k tomu nepotřebují žádný systém J Je velice důležité pochopit dar bolesti, nepohodlí, špatných momentálních životních podmínek – aby člověk něco pochopil, prohlédl, prokoukl – jak to opravdu je. A rozhodl se, že už to takhle dál nechce. Je to obrovský dar, ale je na vás, jestli ho přijmete. Cesta bolesti není špatná, ale není jediná. Téměř všichni si nicméně stejně myslíte, že Je jediná.

Naprosto stačí jen BÝT. Být Světlem, láskou, vyzařovat – to je obrovská a dostatečná pomoc jak pro vás samotné, tak pro každou bytost, se kterou se setkáte.

JÁ JSEM

Je důležité se propojit s duší planety Země a zároveň i „nahoru“ s Božským zdrojem a prožívat napojení „nahoru i dolů“ a prociťovat, jak námi proudí energie. Jsme duchovní bytosti, které žijí v materiálním světě na Zemi. Je důležité správné uzemnění i napojení na duchovní svět, abychom byli vyvážení, vyrovnaní. Nic nás nemůže ohrozit zvenčí, pouze zevnitř – naše strachy, naše pochybnosti, naše vlastní negativita. Záleží na nás, co si dovolíme vnímat, cítit.

Nebojte se ničeho, vyčistěte (transformujte v lásku) každý strach, který přichází. Důležité je BÝT a ne DĚLAT. Vy všichni JSTE bytosti, ne že „děláte“ bytosti. První je vždycky BYTÍ, pak je až konání. Po Bytí je Myšlení a po Myšlení je Konání. Uvědomujte si to, prosím, i ve stavu, kdy nic neděláte a jen vám hlavou proudí desítky myšlenek a vy je nemůžete zastavit. A třeba zrovna potřebujete odpočívat, jen tak meditovat a vyprázdnit hlavu. V tuto chvíli použijte mantru: „Já Jsem Živoucí Světlo.“ Myšlenky samy odejdou, ani to nebudete muset řídit a zastavovat je.

Ve vaší společnosti je veliký důraz na tělo, na hygienu, na vůně, jsou propagovány různé kosmetické výrobky – šampony, krémy, sprchové gely atd. Tělesná hygiena je na vysoké úrovni – ale PSYCHICKÁ HYGIENA je na velice nízké úrovni. Stejně tak jako každý den umýváte tělo, měli byste zharmonizovat i svojí psychickou složku – zharmonizovat tělo, mysl i emoce. Psychohygiena je mnohdy ještě důležitější, než si „umýt ruce“. J J Ruce si myjete třeba dvacetkrát denně, ale svůj vnitřní stav si uvědomujete velice málo a jen málokdy se snažíte s tím něco dělat.

Být ve vědomí JÁ JSEM úplně stačí, to je dokonalá vnitřní očista a harmonizace. Nemusíte dělat žádné meditace, žádné techniky, žádné kurzy. Stačí vědět – JÁ JSEM. Vaše vědomí se bude rozšiřovat. Čím více vaše buňky budou naplněny tímto vědomím a světlem, vaše tělo i vědomí se bude samo transformovat. Nepotřebujete nic víc. Jde o to – jen to udržet ve vědomí, Já Jsem. Na mistrovské úrovni si budete vědomi nepřetržitě celý den, celou noc – Já Jsem. To vám nedá žádný kurz, žádný guru – to musíte jen sami – sami pro sebe. Jen si to uvědomovat.

Zpočátku si každý den vyhraďte nějaký určitý čas – 5-10minut (jako když se malé děti dívají pravidelně na Večerníček) pro meditaci na Já Jsem. A věnujte se tomu plně. Můžete samozřejmě kdykoliv během dne, během běžného života. Na začátku „si vzpomenete“ méně často, ale s přibývající zkušeností uvidíte, jaké se ve vás budou dít změny.

A pak možná přehodnotíte vás postoj k „duchovnímu marketingu“ – k různým kurzům, speciálním technikám, postupům atd…Není třeba nic víc, pokud vám dostačuje vědomí Já Jsem. Protože k tomuto vás povede většina ostatních metod. „Všechny cesty vedou do Říma“ J J J „Všechny cesty vedou k Já jsem“ J J J

To neznamená, že ostatní cesty jsou špatné nebo nevhodné. Toto je jen způsob, jak dojít přímo k jádru. Žádná cesta není špatná. Záleží na každém z vás, co si svobodně vybere.

O matce Zemi, o našem životě na Zemi

Poselství matky Země:

Vyvíjím se v souladu s Božím plánem a vyvíjím se jako bytost – stejně tak jako se vyvíjíte vy jako bytosti.V současné době probíhá proces vzestupu energie a její přeměny (přeměny matrice Země) může znamenat, že Země stanovuje svoje vlastní hranice (jako hranice bytosti) ve smyslu toho, co dopustí a co už nedopustí. Je možné, že na některých místech na Zemi to může být vnímáno jako nerovnováha (přírod. Katastrofa), ale nebojte se celkové apokalypsy. Je potřeba jen vyladit, vyvážit, zharmonizovat bytost Země a svým záměrem a svou láskou můžeme posílit tuto bytost, protože ona skrze sebe nám poskytuje náš život. Skrze ní (hmotu) vyživujeme svá hmotná těla a jsme plně propojení, ačkoliv si to neuvědomujeme. Je v zájmu všech bytostí ( i bytosti Země) vzájemná oboustranná úcta, respekt.

Pokud my, jako lidské bytosti, bychom v sobě více posílili lásku k Zemi, nemuselo by nutně docházet k tolika přírodním tzv. katastrofám. My to vnímáme jako katastrofu, Země to vnímá jako nutnou očistu. Pro nás očista Země však znamená zničení našich obydlí, zdrojů výživy atd….Dalo by se tomu i případně předejít. Ona nás nesmírně miluje a ráda by s námi žila v symbióze a je pro ní čest, že skrze ní si můžeme uvědomovat spoustu věcí (jako bytosti vtělené ve hmotných tělech na úrovni hmoty – přirovnání ke škole…) Lidský způsob života však směřuje spíše k tomu, že Zemi poškozujeme než že vyjadřujeme svou lásku a úctu k ní.

Je důležitý postoj každého jednoho z nás, jaký máme k Zemi vztah a co tedy přidáváme svou „troškou do mlýna“ kolektivního vědomí. Pokud bude v kolektivním vědomí dostatek bytostí s vědomou láskou k Zemi, tak nejen že přestane ničení a devastace Země, tak to prospěje bytosti Země a zároveň i osobnímu vývoji těch bytostí.

Lidských bytostí, které jsou v láskyplném vztahu se Zemí, je zatím málo. Je to v neharmonii nejen pro vztah Já-Země, ale i pro ně samotné. Jsou tím odtrženi od svého Já (myšleno zřejmě – zdroje energie…), jsou odtrženi od Boha. V momentu, kdy jsou lidské bytosti odtrženi od svého Já (svého zdroje), nevědomě Zemi drancují a špatně s ní zacházejí a ona už nemá jiné prostředky, jak se bránit, než přírodní katastrofy.

Pro lidské bytosti je přírodní katastrofa (povodně, vichřice….) obrovskou šancí si uvědomit svůj vztah k Zemi a vůbec to nemusí být pro ně čistě jen negativní zkušenost. V praxi však dramatická změna životních podmínek je pro lidskou duši trauma. Při tomto traumatu ovšem mají všichni obrovskou šanci ke změně – otázkou je, kolik lidí to využije a jakým způsobem…. Mějte rádi sami sebe , mějte rádi svoje tělo, mějte rádi dotyk se Zemí. Když máte rádi svoje tělo, tak tam už dochází nevědomě i ke vztahu se Zemí. Hmotné tělo by bez energie Země vůbec nepřežilo – nebylo by jídlo, voda, nepřežili bychom. Uvědomte si, prosím, tyto souvislosti. Kdykoliv si na to vzpomenete, můžete Zemi poslat lásku a poděkování. Vibrace Země pak přejde do vibrací všech živých bytostí na ní žijících…

 

Hluboce si v sobě uvědomte, zda cítíte radost ze života v těle, ze života právě tady, na Zemi. Berte to jako skutečnou výsadu a možnost si zpracovat právě na Zemi všechny věci, které potřebujete. Ne vždy si to takto uvědomujete. Pokud jste odtržení od Země, jste odtržení od zdroje radosti, vitality, síly, kreativity…

Meditace

Stojím nohama na Zemi a představuji si, že moje nohy pokračují pod zemí jako kořeny a těmito kořeny vrůstám až do zemského jádra. Tam se propojuji se zemskou energií a těmi kořeny (jako kanály) tuto energii zase načerpám do těla, nabývám vitalitu, aktivuje se živočišná síla , tu přetvořím kreativitou, v srdci jí transformuji na vyšší energie a posílám jí nahoru do prostoru. DŮLEŽITÉ PRO KAŽDÉHO !!!

Země má zároveň obrovské regenerační schopnosti, které daleko přesahují možnosti nás, jako jednotlivců. Kdykoliv se potřebujeme něčeho negativního zbavit (strachy, negativní emoce, myšlenky….), vědomě tento strach odevzdávám Zemi a ta ho přetransformuje. Zemi to posiluje, protože je využívaná tak, na co je nastavená. Používáme jí v pozitivním slova smyslu. Je vlastně jako kompostér, kam dáváme vše, co už nepotřebujeme,ale tam se to přetvoří jako „výživa“ pro naše životy, kdy se tím můžeme posílit (pro naší živočišnou sílu a energii). Můžeme zemské jádro vidět i jako „transformační stanici“. Je oboustranně prospěšné jak pro Zemi, tak pro lidi, abychom byli v oboustranném kontaktu a „používali jsme se“ vzájemně. Důležitá je radost ze Života – jen z bytí , já jsem, mám radost, že jsem na Zemi. Nic víc k radosti nepotřebuji. Poctivě prozkoumejte svoje nitro, zda je to vaše 100% pravda… Z toho se nejvíc naučíte, je to pro vás obrovská výzva a úkol, který vás hodně posune. Přijměte se plně jako bytosti Země. Příležitost být ve fyzickém těle je neopakovatelná.

Týká se to i prožívání sexuálních energií a sexuálního aktu. Vyzkoušejte se před milováním s partnerem(-rkou) nabít plně zemskou energií, kterou při tomto aktu použijete a transformujete….I tady si to můžete ověřit, zda a jak to funguje. Odpustťe si, že doteď to nebylo takové, nebo že jste to neuměli nebo nedělali dobře. Můžete začít kdykoliv znovu a jinak a vždycky to bude dobře. Dobře proto, že jste VŮBEC začali.

Země je představitelkou ženské, pasivní energie. A v momentě, kdy nemáme vztah k Zemi, nemáme vztah ke své vlastní pasivní složce, ke své složce JSEM (což znamená JSEM TADY NA ZEMI). (ze-mě = ode mě dál…) Tady všechno začíná. Těžko budete vylaďovat vlastní ženskou energii bez napojení na Zemi. Nemůžete se „vznášet“ v území nikoho, zapomenout na Zemi a zároveň vylaďovat ženské energie… Viz přírodní národy žijí v souladu s matkou Zemí, „pokroková“ západní civilizace je od Země odtržena, v nepochopení, v nesouladu…Pokrok není „špatně“, jen není v pořádku odtržení od Země, protože to neprospívá každé jedné bytosti – z principu. Samozřejmě každý má spoustu času, někdo potřebuje i několik životů, aby si toto uvědomil. Teď je však vhodná doba na to, se hodně posunout, být uzemněný a být v souladu se Zemí a se sebou. Jedno bez druhého nejde.

Prosím, prociťte si Pokoru sami k sobě, ke svému tělu, ke svému organismu. Prociťte, jaké to pro vás bude. Prociťte pokoru ke hmotě, k Zemi.

O souvislostech mezi lidmi a Zemí

Zdravím vám,

Mám velkou radost, že jsme se zase společně sešli.

Pozorujete ty silné zvyšující se vibrace energií v Novém roce 2010? Chvílemi to vypadá jako energetické „turbulence“ – ale je to jen momentální „nestabilita“, která ústí ve výsledek. Současný životní proces prochází změnou, přeměnou, kdy něco necháváme za sebou, něco nového nás čeká a teď se děje přechodná fáze vykrystalizování. Není to úplně snadné, žádná „nedělní pohodička po obědě u kávy“, ale je to ku prospěchu všech a právě těmi „turbulencemi“ dochází k zviditelňování a uvědomování si všech našich bloků a omezení, které máme. Právě teď je nejvhodnější doba vyčistit vše, co je potřeba pro náš další vývoj. Pro přechod do vyšších vibrací reality je potřeba co nejčistější vnímání, napojení, co nejčistější „příjem“ (myšleno jako příjem přes anténu). Je potřeba tím projít. Vše to směřuje k pozitivnímu cíli, k pozitivnímu vyjádření Života..

Je to stejné, jako když se z kukly líhne motýl. Než se kukla roztrhne a umožní motýlovi volný pohyb, stojí ho to nemalé úsilí. Ale než tento proces proběhne, tak v motýlovi zesílí všechny „svaly“ a schopnosti, které k úspěšnému vylíhnutí se potřebuje. Kdybychom kuklu opatrně skalpelem rozřízli a motýla vyndali, dlouho by nepřežil. Vzali bychom mu možnost vyvinou všechny smysly, které potřebuje nejen k vylíhnutí se, ale k celému svému životu a přežití vůbec. Tyto smysly se vytváří právě při procesu otevírání kukly vlastními silami, skrze sebe.

Nám lidem se v těchto dnech v podstatě také děje toto „odkluklení“, jestli se to tak dá nazvat. Také se to děje planetě Zemi, určitě to pozorujete kolem sebe. Můžete se zaměřit jak na zprávy ze světa o různých přírodních – pro vás z vašeho hlediska – katastrofách, ale týká se to i výkyvů počasí tady u vás v Čechách.

Právě teď je potřeba stát na Zemi pevně, klidně i s rozkročenýma nohama, a hlavou koukat nahoru. Je velmi potřeba pevné uzemnění jednoho každého z nás, a co nejčistšího napojení nahoru (k Bohu, ke svému Vyššímu Já, k Vesmíru). To uzemnění je naprosto zásadní, aby transformace mohla proběhnout celistvě. Pokud by to uzemnění chybělo nebo nebylo kvalitní, transformace nemůže proběhnout v plné míře. Máme si prověřit, příp. vyčistit náš vztah k Zemi jako naší domovské planetě. Země je naším domovem. Naším skutečným domovem. Nemáme se zaměřovat na to, z jakých planet nebo částí vesmíru jsme sem přišli, teď v tomto okamžiku máme domov tady na Zemi. Tím nejlepším domovem, jaký jsme si mohli představit a jaký je dispozici. Přijměte to prosím s Láskou, přijměte i svůj osud tady, který obnáší všechny vaše životní okolnosti, přijměte i svůj osud s láskou. A vědomě. Není to tak, že „tak ještě tady počkám pár desetiletí, odkroutím si to tady a pak už konečně půjdu…“, to ne. Tím, že svůj osud vědomě přijmeme, tak také zároveň přijmeme svojí odpovědnost za všechno, co se nám děje na úrovni naší osobnosti a současně i na úrovni naší společnosti. Každý z nás má odpovědnost především za sebe, ale ta odpovědnost se dále šíří do naší rodiny, a do širší společnosti. Takto jeden každý z nás ovlivňuje do velké míry naší společnost. Kruhy, které se od nás šíří, jsou větší a větší. Takže s radostí přijměte svůj život na planetě Zemi tady a teď. Pokud tuto radost bezprostředně necítíte, vyčistěte to, je to důležité.

Je vám nesmírně pomáháno. I bytostmi, které jsme si pracovně nazvali „podzemšťané“, kteří žijí pod povrchem (v nitru) Země, a jsou na mnohem vyšší úrovni, než jsme my. Oni nám mohou být velmi prospěšní, abychom si uvědomili důležité věci a stabilizovali se tady na Zemi. Nemohou nás kontaktovat sami od sebe, my musíme chtít kontaktovat je. Je to stejné, jako když chceme kontaktovat anděly – jsou nám vždy k dispozici, ale my musíme chtít je oslovit. Ta iniciativa nemůže vzejít od nich v rámci zákona svobodné vůle.

Tito „podzemšťané“, tyto bytosti, jsou vědomě vyspělejší než my. Je možné, že jsme na stejné úrovni, ale MY si to zatím vůbec neuvědomujeme. Oni jsou vědomnější a mají nám rozhodně co nabídnout. Čím více jsme uzemnění, čím více máme nohy ve spojení s bytostí Země (stejně jako strom s hlubokými kořeny), tím více jsme stabilnější a odolnější vůči vnějším okolnostem. Je to velmi důležití, aby vývoj mohl jít směrem nahoru (do Světla).

Řízená vize Máří Magdalénou:

Vidím planetu Zemi z pohledu z Vesmíru. Z jádra Země vycházejí energetické siločáry směrem k povrchu a kus na povrch a pak se obloukem zase vracejí zpět do Země. Vypadá to jako magnetické dráhy (vnímám to tak…) Touto vizí mi Máří chtěla ukázat, že Země je živá bytost, která komunikuje trochu jiným systémem než my lidé, ale je nutné, abychom na ní skutečně pohlíželi jako na živou bytost a žili s ní ve zdravé symbióze. Tyto energetické siločáry nezbytně potřebujeme k tomu, aby bylo na nějaké úrovni vyživováno naše fyzické tělo, bez této energie bychom nepřežili. (Vysvětlení: magnetické pole Země udržuje naší paměť. Pokud by magnetické pole na cca 14 dní přestalo úplně fungovat, ztratili bychom celou paměť a byli bychom úplně zmatení). Tato energie je pro naše fungování naprosto nezbytná a nějakým způsobem určuje pravidla existence na Zemi.

My lidé, podzemské bytosti i bytosti duchovní (např. duchovní mistři, andělé apod…) jsme všichni „na jedné lodi“. My lidé si úplně neuvědomujeme, jaké energie a jaké bytosti kolem nás jsou, pod námi, nad námi nebo vedle nás. Ale je velmi důležité si uvědomovat SOUVISLOSTI, abychom si sami sobě nestáli v cestě. Pokud si tyto skutečnosti budeme uvědomovat, bude to pro nás daleko snazší.

Příklad: pokud malé dítě neustále upomínáme, ať nesahá na horká kamna, naučí se to, ví, že je to nebezpečné, ale nechápe to docela. Pokud doslova porozumí tomu, co všechno by se mu mohlo stát, kdyby opravdu na ty kamna sáhlo, tyto souvislosti – to PROČ (udělá se ti puchýř, moc to pálí, je to nepříjemné ) – je pro něj velmi podstatné. I pro nás je důležité pochopit PROČ.

Země je živá bytost, uprostřed má jádro. My žijeme na jejím povrchu. V prostoru mezi jádrem a povrchem žijí vyspělé vědomé bytosti. Na počet je jich méně než nás lidí. Ovšem nejde o počet, ale o sílu záměru, sílu napojení, sílu energie. Tyto bytosti Zemi pomáhají se vyvíjet a udržovat napojení na Božský zdroj v souladu s Boží vůlí. My lidé jsme stejně tak součástí tohoto vývoje a Božského plánu, ale my jsme na to při našem narození zapomněli. Svou podstatou jsme stejní jako planeta Země, jako „podzemšťané“, jako všechny duchovní bytosti, ale zatím o tom nevíme, jsme nevědomí. Je to pro nás lekce, jakoby „překážka“. Má svůj hluboký smysl a záměr, ale my to vidíme ze svého úhlu pohledu jako překážku. Je pro nás velmi potřebné se napojit na Zemi prostřednictvím „podzemšťanů“ nebo rovnou na ní (jak kdo to cítí), protože ona také vyzařuje božské energie a právě tyto energie potřebuje naše fyzické tělo. Vyvíjíme se prostřednictvím hmoty (fyzické tělo) skrze hmotu (planeta Země a její plody). Hmota je pouze jedna z forem vyjádření božské tvorby. Pokud to procítíme opravdu do hloubky, tak už budeme vědět, že není podstatný rozdíl v tom, jestli jsem na Zemi nebo v duchovních světech. V duchovních světech sice není hmota, ale vývoj je tu také přítomný, jen v jiných formách skrze jiné zkušenosti. My, lidské bytosti, si toto vůbec neuvědomujeme. Možná si myslíme, že by to jinde bylo lepší, hezčí, snazší. Ale proces přeměny se už děje, právě teď a tady.

Jdi doprostřed svého vlastního srdce. Tam nalezneš tajemství, že všechny bytosti pocházejí z jednoho zdroje. Tam je ten klíč, ten kód . Představ si, že prostředkem srdce vede trubice, jejíž jeden konec je v jádru Země a druhý konec je v Božském zdroji. A touto trubicí vede živoucí energie, potřebná k tvé existenci. Srdce je bránou k tomu všemu. Prosím, odblokuj s láskou vše, co by eventuelně bránilo tomuto silnému proudění energie.Bůh nás sem s láskou poslal, my jsme si to sami s láskou vybrali, Země nás s láskou přivítala a s láskou nám umožňuje naší existenci tady. Nejen skrze své hmotné zemské plody, ale i skrze energie, které Země vysílá. Jsou pro tělo velmi výživné, podstatné, nezbytné.

Až najdeme uprostřed svého srdce svůj božský zdroj, pak pochopíme, že tento zdroj je v každé lidské i zvířecí bytosti, v každé květině, stromu, …ve všem..Výsledkem této hloubkové práce na sobě je nepřetržitá radost z příležitosti, že jsme právě teď tady.

I když se v nás běžně mění emoce v důsledku každodenního života, hluboko v nás je pořád stejná radost, která je neměnná. Život se odvíjí dál, stejně jako dřív, ale naše uvědomění je obrovské, nekonečné….Ukotvení této každodenní radosti je pro každou bytost velmi důležité. Samozřejmě je to mnohem snazší, pokud jsme ve skupině podobně naladěných lidí jako jsme my, v krásných vibracích lásky a porozumění. Ale je to stejně důležité a potřebné si to uvědomat uprostřed davu na ulici, v dopravní zácpě, při nákupu v supermarketu…

Přeji vám hodně zdaru a sil při vaší práci a s láskou jsem s Vámi.

Poselství Máří Magdalény pro rok 2010

Moji drazí,

Vítám vás v našem středu, mezi námi všemi, kteří vás neviděni prováíme vašimi životy. Vážíme si vaší odvahy vstoupit do fyzického těla a prožívat na sobě „okolnosti“ hmoty. Nicméně pro váš duchovní vývoj je to opravdu intenzivní a rychlá škola. Všechny výzvy, domnělé prohry, všechny potíže, které potkáváte na své cestě jsou ty nejlepší zkušenosti k vašemu rozvoji a k vašemu pochopení. Zejména pochopení sama sebe, ale i druhých bytostí.

V nadcházejícím roce 2010 mějte velkou odvahu si důvěřovat – v sebe, ve vaše duchovní vedení, v božský (vesmírný) princip. Všechny události směřují ke Světlu, nicméně vnější zdání se může jevit opačně. Věřte!!!! Pokud můžete, vyzařujte ze sebe Lásku a Soucit. Mnohokrát možná budete mít pocit, že věci kolem sebe nemůžete ovlivnit a přesto „jakoby“ neslouží rozvoji. Pak jen vyzařujte – důvěru, lásku a soucit. Nenechte se vnitřně zmást, vše bude dobré.

Bude více vyvíjen tlak na vnitřní autenticitu, pravdu a sebelásku. Nechte se vést svými nejvnitřnějšími pocity. Vy sami nejlépe víte, co je pro vás nejlepší.

Milujeme vás a stojíme při vás každičkou vteřinu nadcházejícího roku. A kdybyste jen na chvilku zapochybovali, připojte se k nám a nechte se hýčkat láskou.

S úctou a obdivem,

Marie Magdalena, RA a všechny bytosti, které vás milují a stojí při vás.