Čtení z Akašických záznamů

Čtení z Akašických záznamů

      V roce 2015 jsem absolvovala u terapeutky čtení z Akašických záznamů. Po dlouhém marném hledání řešení letitého problému v mé širší rodině jsem dostala konečně konkrétní odpověď zároveň s návodem, jak ho řešit. Velmi mně zaujala hloubka a přímočarost, s jakou je možné se na „problém“ a jeho kořeny podívat, a následně vyčistit a vyléčit. Skutečně se to podařilo, protože se výsledek už projevil ve fyzické realitě v mé vlastní rodině J

Byla jsem nadšená možností nahlédnout a příp. řešit problémy, které máme v nevědomí, případně  v rodových liniích a nelze je odkrýt běžným způsobem, ani prací s rodinnými či systémovými  konstelacemi.

Zanedlouho potom jsem navštívila kurzy Čtení z Akaši, které pořádá moje velmi dobrá kamarádka v Praze. Objevila jsem v sobě další přirozený talent, který jen čekal na vhodnou příležitost k projevení. Je to pro mě velmi přirozená, příjemná a hlavně zajímavá  činnost.

Čtení z Akašických záznamů používám ve svém běžném životě kdykoliv, kdy je to vhodné. Vždy mi to přináší hluboký nadhled do příčin a souvislostí  – ať už příjemných či nepříjemných zážitků v mém životě, setkání s lidmi, blízkých vztahů, opakujících se zkušeností, strachů, negativních postojů k sobě i ke světu, apod. Pomohla jsem tím i členům mojí rodiny a blízkým kamarádům. Kolikrát jsme se i nasmáli netušeným souvislostem, které naše životy doprovázejí J.   Náš náhled na sebe a na náš život se poznáním mění, prohlubuje se úcta k našemu životu a jeho směrování.

Jsem ráda, že Čtení z Akašických záznamů  mohu  nabídnout i vám jako vhodný doplněk mých služeb pro vás, který jistě oceníte J

Hanka

www.terapieprotebe.cz

 Bližší vysvětlení, co jsou to Akašické záznamy  a odkud pocházejí,  jsem čerpala z internetu pro vaši podrobnou informaci:

Akašické záznamy

Akašické záznamy jsou souhrnem všech minulých, přítomných a budoucích zážitků a vědomostí pro jednotlivé bytosti, kolektivní vědomí a veškerou existenci. Jsou to záznamy všeho, co kdy bylo, je, a co bude. Tato Kniha života neboli vesmírný superpočítačový systém obsahuje informace o všech lidech, jež žili na zemi, jejich skutky, slova, pocity a úmysly, jednotlivé události, potenciální možnosti, promarněné příležitosti, chyby, čemu se naučili, obsahují podněty pro všechny archetypální symboly či mýtické příběhy, jenž ovlivnily lidské chování, a slouží jako zdroj inspirace pro sny a vynálezy.

Tyto záznamy však nejsou pouze úložnou informací, mají obrovský vliv na naše každodenní životy, na naše vztahy a na naše postoje a názory. Na základě akašických záznamů se k sobě přitahujeme nebo se odpuzujeme. Je to zdroj informací, jenž je dostupný každému. Každý člověk se může na akašické záznamy naladit stejně jako se může naladit na určitou radiovou frekvenci. Přestože akašické záznamy nejsou fyzické povahy, patřičně naladěný jedinec může danou informaci slyšet, vidět a prožít. Tyto záznamy lze přirovnat k filmům. Tento film si můžeme znovu přehrát, abychom tomu, čeho jsme byli svědkem, lépe porozuměli. Jsou součástí Božské mysli, jsou nezaujatým soudcem snažícím se nás vést, vzdělávat a měnit k lepšímu.

Zmínky o těchto akašických záznamech nalézáme v pověstech, v mýtech, v Novém a Starém zákoně, v historii Asyřanů, Féničanů, semitů a Židů. Všechny tyto národy věřily v existenci nebeských tabulí obsahující jak dějiny lidstva, tak i informace duchovního rázu. Nejrozsáhlejším zdrojem informací týkajících se akašických záznamů jsou výklady amerického senzibila a mystika Edgara Cayceho ( 1877 – 1945). Třiačtyřicet let tento pozoruhodný člověk uléhal na pohovku, zavřel svoje oči a upadl do jakéhosi stavu změněného vědomí, v němž byl schopen poskytnout jakýkoliv druh informace. Přesnost těchto informací dokládají desítky knih, jenž byly o tomto spícím prorokovi napsány. Cayceova výjimečnost spočívala v jeho schopnosti se na tyto záznamy naladit a vybrat z nich ty informace, jenž lidem umožnily objevit vše od jejich smyslu života až po příčiny jejich momentálních potíží.Naše vztahy s ostatními jsou neustále pokračujícím procesem, z něhož se můžeme hodně dozvědět o sobě samých. Posláním akašických záznamů je ten, abychom nezapomněli svoji minulost a mohli se z ní poučit. Napomáhají našemu růstu. Stvořitel každému z nás poskytl příležitost k sebevyjádření přes získávání zkušeností, abychom se poté znovu našli. Naše vlastní rozhodnutí, naše vlastní zážitky a skutky nás vedou k tomu, abychom se od druhých odlišili a vytvořili si svou vlastní individualitu. Poté, co jsme svoji jinakost objevili, se dříve nebo později znovu snažíme znovu vrátit a stát se jeho společníky a spolutvůrci.

Náš život sice probíhá v souladu s karmickým zákonem příčiny a následku, ale vlivy z minulosti netvoří základ k fatalistickému procesu, naše minulost spíše poskytuje rámec jistých potenciálů a možností. Všechny tyto možnosti jsou obsaženy v akašických záznamech. Daná rozhodnutí, činy a svobodná vůle určí podobu našeho života. Cayce nepokládal za nanejvýše důležité čím bytost v minulosti byla kdysi nebo co dělala, ale to, jak se chová v tomto životě, na tomto místě, přímo nyní: “..to, že se z výkladů dozvíte, že jste byla pohřbena pod jabloní na zahradě vaší babičky, z nás neudělá lepšího občana či matku! Podstatné však je, abyste si uvědomila, že vzhledem k tomu, že jste se k druhým nechovala tak, jak byste měla, jste později trpěla, a že nyní to můžete napravit tím, že vaše chování bude v souladu s vaším ideálem – to má cenu ! ” O jedné mladé ženě bylo řečeno, že si ze své minulosti přinesla vrozené hudební nadání, a že tento talent v sobě může probudit pomocí meditací a naladění se:” Neboť, když se člověk naladí na to, co dosáhnul, dokonce i jen na moment, pak pozná, co znal v minulosti .

Podle Edgara Cayce – Tajemství kroniky Akáše, napsáno Ivanou Sedláčkovou.

Zdroj: http://www.lightworker.cz/