Hlubinná regresní terapie

Potíže v přítomnosti jsou v podstatě jen následky stresových stavů v minulosti. Přitom nezáleží na tom, zda jsme si nějakých negativních situací přímo
vědomi, či zůstaly schované pouze v našem podvědomí.
Léky pomohou odstranit bolest, případně příznaky nemoci – tedy jen následek problému, ale neřeší příčinu. Proto se problém opakuje stále znovu.
Hlubinná regresní terapie je metoda, při které se vybavují zážitky z minulosti, a tím se odstraňují příčiny bolestí a trápení v přítomnosti. Odstraňují se jak
problémy psychické, tak i fyzické. Nejedná se o hypnózu.
Hlubinná regresní terapie je technika velmi mnohostranná. Lze s ní řešit bolest, stres, únavu, vyčerpanost, fobie, pocit méněcennosti, nespavost, obezitu,
strach, poruchy spánku, je vhodná i při rehabilitaci poúrazových nebo pooperačních stavů, je možné řešit i povahové rysy – např. nezřízená touha po
penězích, po sexu atd.
Pomocí hlubinné regresní terapie lze příčinu najít a odstranit ji. Na problém se tak vytvoří nový úhel pohledu a nebude už stresový.

V průběhu života si klademe celou řadu otázek, na které nenacházíme rozumné odpovědi a které začínají vždy stejně: Proč? Proč se na mne valí
problémy, které mi vyvolávají psychické i fyzické potíže, které neumím zvládnout? Proč mám bolesti zad, hlavy, trpím migrénami? Proč trpím alergií nebo
astmatem? Proč mám strach vyjít z bytu před dům do otevřeného prostoru, jet výtahem, metrem či tramvají, bojím se zvířat, hadů či hmyzu? Proč se
přejídám a nemohu se ovládnout, i když stále nabírám na váze? Proč mám vztahové problémy se svým partnerem, rodiči nebo sourozenci? Proč se ke mně
moje děti chovají tak neuctivě a nerespektují mne i když je miluji a dávám jim vše, čeho jsem schopen? Proč zrovna já mám strach z něčeho, co druhým
vůbec nevadí? Proč, Proč, Proč?

Jedná se o vysoce účinnou alternativní metodu, se kterou je možno vyhledávat v paměti stresové situace, které jsou zdrojem současných psychických či
fyzických potíží. Je nutno najít hlavní událost, která souvisí s vyhledávaným tématem a beze zbytku ji zpracovat. V některých případech je nutno podstoupit
více jak jedno sezení. Závisí to nejen na počtu záznamů v naší paměti a jejich intenzitě, ale i na schopnosti klienta vše dobře zpracovat. V průběhu sezení
je klient veden k tomu, aby si sám dobře uvědomil a pochopil, proč jeho potíže vznikly, za jakých okolností a čeho jsou následkem. Pomáhá mu to k
pochopení toho, proč se mu dnes děje něco nepříjemného. Nalezenou stresovou událost si klient prochází tak dlouho, dokud z ní nevymizí vše nepříjemné
- bolesti, emoce a negativní myšlenky, které jsou v ní obsaženy. Teprve pak lze konstatovat, že událost je dobře zpracovaná. Po terapii se klient cítí dobře a
uvědomuje si, že se něčeho nepříjemného zbavil.

Zdroj: http://www.vnitrnisvoboda.cz/regresni-terapie.html