Požehnání jednoty

Požehnání Jednoty – Deeksha (Dikša)

V průběhu měsíce dubna 2010 jsem byla prostřednictvím p. Radka Thera (www.kvetradosti.cz) zasvěcena do předávání Požehnání Jednoty.

Tento krok přinesl do  mého života velký nadhled na každodenním děním, vnitřní klid a radost v srdci. Je to neustávající proces a já děkuji Bohu a svému vnitřnímu vedení, že se mi dostalo tohoto nádherného daru, o který se s vámi mohu podělit.

Co je Požehnání Jednoty?

Lidé odedávna navštěvovali energeticky silná místa nebo jiné lidi, ze kterých vyzařovala silná energie. Požehnání Jednoty je fenoménem síly. Člověk se odedávna snažil dosáhnout transcendentálno.

Sri Bhagavan říká: „Myšlenka nemůže zastavit myšlenku, úsilí nemůže zastavit úsilí.“ Každé pronásledování posiluje pronásledovatele. Když zjistíte, že toto úsilí má opačný účinek, objeví se nová forma úsilí – úsilí zastavit všechna úsilí – a tím se úsilí násobí exponenciální řadou. V tomto boji s myslí ztratil velký počet hledajících naději. Duchovní probuzení volá po vzplanutí fenoménu a „Požehnání Jednoty“ je odpověď na toto volání.

Teď je to „Bůh“ nebo „Božství“, co proráží díru ve zdi mysli , aby mohl člověk projít.

Požehnání Jednoty“ je založeno na starodávném principu, který praví: „Cokoli může být přeneseno, a? už jsou to stavy vědomí, moudrost nebo energie“.

Požehnání Jednoty může být předáváno dotykem nebo záměrem.

Vlivem Požehnání Jednoty dochází k neurologickým změnám v mozku. V mozku je 16 center zodpovědných za dané prožitky jako je smyslové vnímání, pocity žárlivosti, nenávisti, strachu, soucitu, lásky, radosti, oddělenosti, propojení, tvořivosti, učení, atd. Požehnání Jednoty vede k aktivaci některých center a deaktivaci (utlumení) jiných a tím přináší posun ve vnímání a prožívání života. Proces nakonec hledajícího zanechá v trvalém stavu hlubokého vědomí.

Jedinečným rysem tohoto fenoménu je, že „předáváním Požehnání Jednoty zároveň Požehnání Jednoty přijímáme“. Když přijímáte Požehnání Jednoty jste příjemci, ale když Požehnání Jednoty předáváte, tak se váš duchovní proces výrazně rozšíří a zesílí. Hrajete roli převozníka, který sám vesluje ke břehu a zároveň převáží ostatní Miliony lidí po celém světě, přijímají Božskou milost ve formě Požehnání Jednoty.

Je to přiblížení lidské touhy a Božského soucitu.

K čemu slouží Požehnání Jednoty?

 • Otvírá dveře vědomí
 • Probouzí inteligenci
  • Zvyšuje úroveň paměti
  • Posiluje schopnost učení
  • Dostává vás do hladiny alfa
  • Vytváří lepší synchronizaci mozkových hemisfér
 • Přináší lásku do vztahů
  • Léčí zranění
  • Zvyšuje schopnost naslouchání
  • Pomáhá prožít toho druhého
  • Probouzí soucit
  • Vštěpuje náklonnost, cit
 • Vlévá životní sílu (vitalitu)
  • Léčí tělo léčením mysli
  • Zlepšuje metabolickou činnost
  • Uvolňuje tělo
  • Pomáhá vybudovat lásku a náklonnost k tělu
 • Vyvolává příznivé energie
  • Vytváří vědomí prosperity a blahobytu
  • Odstraňuje bloky, které jsou překážkou úspěchu
  • Vytváří mentální základ pro hojnost

Zdroj Požehnání Jednoty / deeksha

Požehnání Jednoty má svůj původ ve vědomí Sri Ammy Bhagavana. Kdekoliv ve světě je předáváno Požehnání Jednoty je jeho zdrojem Sri Amma a Sri Bhagavan.

Proč se Požehnání Jednoty objevilo právě teď?
Požehnání Jednoty se objevilo v období, kdy naše planeta prochází důležitým evolučním přechodem a to má vliv jak na naše okolí, tak na naše individuální a kolektivní vědomí. Všichni jsme součástí tohoto procesu čištění a zotavení. A v konečném důsledku my všichni jsme tímto procesem! V souladu s tímto přechodem Amma a Bhagavan předali Deekshy jako pomoc při naší evoluci k dosažení kolektivního stavu jednoty.

Je Požehnání Jednoty součástí nějakého vyznání?
Požehnání Jednoty nepaří k žádnému náboženství nebo vyznání, je „bez jakékoliv dogmatu“ univerzální energií , která je dostupná pro kohokoliv, a? už si vybral jakoukoliv cestu, kterou bude následovat. Pracuje zcela unikátním a inteligentním způsobem, k tomu, aby nás přímo spojila s pravdou našeho vlastního bytí.

Co je to neurobiologická změna?
Požehnání Jednoty dává do rovnováhy energii mezi hyperaktivními centry myšlení v mozku a utlumenými frontálními laloky, kde jsou centra klidu. Tato změna neurologických drah v mozku, osvobodí smysly od vlivu mysli. Když jsou smysly zbaveny vlivu mysli, tak se přirozeně projeví jasné vnímání, které je doprovázenopocitem radosti, vnitřním klidem a vnímáním jednoty.

Jak to souvisí se změnou planety?
Každý, kdo probudí svůj skutečný přirozený stav, tak to skrze efekt vnitřního propojení ovlivní celek a tím pomůže lidstvu na cestě ke úplné globální transformaci. Čím více lidí dosáhne stavu jednoty, tak tím snadnější to pak bude pro ostatní.

Kdo může dostávat Deekshu?
Všichni lidi mohou dostávat Deekshu a to i včetně dětí.
Výjimkou jsou: lidé, kteří trpí vážnými psychickými problémy (depresí a schizofrenií).
Kdo může dávat Požehnání Jednoty?
Požehnání Jednoty může být předávána kýmkoli, kdo obdržel zasvěcení během 21 denního procesu (1.stupně procesu) v Indii. Deeksha dávající pak pracují pouze jako kanál, skrze který proudí předávaná energie.

Co mohu prožívat po předání Požehnání Jednoty / Deeksha?
Požehnání Jednoty je předáváno předávajícími Požehnání Jednoty. Prožitky během přenosu se mohou lišit, někdy jsou silné, někdy jemné. Někdy může přijímající cítit pálení v hlavě, někdy úžasnou energii procházející tělem, nebo nemusíte cítit nic, není to zas až tak důležité. Přijímající by měl vědět, že nezáleží na tom, co prožívá během samotného přenosu, proces probíhá podle vaší vlastní přirozenosti, která vás povede k postupnému probuzení.

Převzato z  www.deeksha.cz .