Samoléčení a harmonizace těla i duše

Zdraví fyzického těla ovlivňuje mnoho okolností života -  např. kvalita stravy, vzduchu, vody, životní prostředí, bydlení, kvalita vztahů (jak v rodině, tak v zaměstnání), naše práce,  atd…. Jednou z nejdůležitějších okolností, která přímo ovlivňuje naše fyzické zdraví, je naše hospodaření s energií, náš energetický systém. Mám na mysli tu energii, kterou vnímáme např. u  velmi malých dětí – jsou vitální, spontánní a radostné celý den a my dospělí se divíme, „kde se to v nich bere?“. Když takové dítě dáme večer do postele spát, mnohdy se mu vůbec nechce, zato dospělý rodič by usnul při prvních odstavcích pohádky před spaním :-)

Pokud v nás tato blahodárná energie proudí volně a bez zábran, jsme zdraví, spokojení a baví nás život. Ovšem pokud se někde „něco zadrhne“, hned to cítíme – zpočátku jako únavu, snadno se vyčerpáme, leccos nás nebaví, nemáme chuť začínat nové věci, lehce se nakazíme a vůbec máme „špatnou náladu“.  Jak už jsem psala v předchozím odstavci – ovlivňuje nás mnoho okolností zvenčí, ale necháváme se jimi ovlivňovat sami, mnohdy nevědomě a dobrovolně.

Z velké části nás ovlivňuje naše psychika – převzaté názory našich rodičů, školy, společnosti, našich známých a kamarádů, a z toho plynoucí naše názory a postoje k nám samým. Málokdy jsou pouze pozitivní. A aby toho nebylo málo, nevědomě přebíráme vzory chování našich rodičů – jako vychovatelů i jako partnerů (vztah muže k ženě a naopak),  a pak je automaticky opakujeme v našich partnerských vztazích i ve vztazích s našimi dětmi. Pokud se nám tyto vzory nelíbí – tvoříme vědomě  protipól – a zároveň se v sobě potýkáme se starými  zažitými vzorci z našeho dětství. V podstatě máme sami se sebou dost co dělat, pokud se chceme cítit alespoň dobře. A to nás stojí spoustu energie.  Uvědomuji si, že je toto vysvětlení značně zkrácené, ale pro účely tohoto článku dostačuje.

Další energii nás stojí všechno, co nám podle našeho názoru neumožňuje  (nebo co nám dokonce brání) žít šťastný a spokojený život – tady si každý může dosadit sám podle svého :-)  Ať tomu aktivně klademe odpor, ignorujeme to nebo se necháme tzv. „převálcovat“ – výsledek je stejně vyčerpávající. A vyčerpané tělo velmi snadno podléhá nemocem, příp. závislostem.

Určitě se ptáte – a co tedy s tím mám dělat? Jde vůbec něco dělat?

Samozřejmě, jinak bych tento článek vůbec neměla chuť psát :-)  Tou první a nejdůležitější věcí je – převzít zodpovědnost za svůj život i za svoje zdraví a za své nemoci. Je to postoj v dnešní době poměrně nový  a pro mnoho lidí nezvyklý, snad až nepohodlný. Nicméně pro uzdravení a vyladění tělesného i duševního zdraví je naprosto nezbytný.

Druhou a zásadní věcí je – uvědomit si, že mám problém. Většina z nás vůbec netuší, že nějaký problém má, protože jsme si na svou situaci už „tak nějak zvykli“, „naučili jsme se s tím žít“, „nemůžeme s tím nic dělat“, „copak my, ale u sousedů je to ještě horší“, nebo „co bych v mém věku ještě mohl chtít“, apod…..   Jistě jste už tyto věty někde slyšeli, případně je nosíte s sebou ve své hlavě :-)  Když si uvědomíme, že máme problém, máme z poloviny vyhráno. Protože kdo uzná, že má problém, obvykle hledá jeho řešení.

Řešením může být komplexní (celostní) přístup k našemu zdraví a nalezení skutečných příčin našich potíží a našeho „nepohodlí“. Už několik let se zabývám terapií, která pomocí velmi efektivní metody RUŠ (zruš, co ti vadí) vyhledává a čistí příčiny všeho, co v naší psychice způsobuje, že nejsme šťastní a spokojení, potažmo i zdraví. Už mnohokrát se stalo, že si klienti po prodělané terapii nejen zlepšili svůj dušení stav, ale zároveň i fyzické zdraví. Měla jsem i klienty, kteří se po delší práci na sobě zbavili antidepresiv.

Někteří klienti se zbavili svých trápení, ale tělo se nijak „nelepšilo“. Bylo zřejmé, že skutečná příčina není v psychice, ale na ještě hlubší rovině. A tou je právě náš energetický systém. Právě tady – v našem energetickém systému – vznikají všechny příčiny našeho  zdravotního stavu – a právě tady je třeba je hledat. Včetně příčin našeho psychického „nepohodlí“.

Při podrobném průzkumu našeho energetického systému zjišťujeme, co všechno nás oslabuje, co všechno nám ubírá energii a zřetelně vyplývají všechny souvislosti našeho života, které se podílí na našem zdraví či nemoci. Jsou tu zřejmé příčiny psychické, ale i vliv našeho rodu, naší karmy, dlouhodobě užívaných léků,  prostředí kde žijeme  apod.

Při této velmi podrobné práci nacházím zajímavé souvislosti – např. při mnoho let trvajícím revmatismu u klientky není zjištěna ani jedna ze skutečných příčin nemoc organismu jako taková – všechno souvisí s psychikou, špatnými postoji k sobě a k životu  a následném oslabení energetického systému. Po vyčištění  psychiky od všech bloků a doladění energetického systému dochází u klientky k vnitřnímu  „přeladění“ směrem k pozitivním hodnotám v životě, k opětovné chuti do života, k přijetí odpovědnosti za svůj zdravotní stav i za svůj život.

Další příklad – po akutním úrazu klienta přetrvává několik měsíců bolest v tříslech, která se zhoršuje. Po prozkoumání energetického systému klienta vyplývá, že je nutno vyčistit psychiku, dodat energii, ale i přehodnotit dosavadní životní styl a náhled na život.  Po skutečné změně postojů a zbavení se psychických bloků nastává přijetí zodpovědnosti za svůj zdravotní stav – následné přehodnocení dosavadních aktivit a důsledná zvýšená péče o tělo v době uzdravování. Po 6 týdnech bolesti téměř ustoupily – bez užití léků.

K uzdravení nestačí jen dodat energii a vyčistit psychiku – je třeba se o tělo i o svou duši starat a dodávat jim vše, co potřebují. Ať už je to lepší strava, nebo více pohybu na čerstvém vzduchu,  více odpočinku, péče o sebe (masáže, sauna, koupele,…), kulturní vyžití a samozřejmě hezké vztahy s ostatními lidmi. To vše, o čem píši, je všeobecně známé. Ovšem velký rozdíl je v tom, něco vědět, a v tom – něco pro to skutečně udělat.

Pokud máte chuť něco pro sebe a pro své zdraví udělat a nevíte jak na to, ráda vám pomohu. Nemohu vás uzdravit, ale pomohu vám, abyste se uzdravili sami.

Hanka

www.terapieprotebe.cz