Zaříkadlo na probuzení duševní vyrovnanosti

V podstatě není důležité, co v životě dělám,
Musím ale vědět, co mé srdce tajně trápí.
Mám dost odvahy snít o svých nejskrytějších přáních, ukrytých v srdci?
Není důležité, jak jsem starý či mladý,
Důležité je, zda jsem připraven na to, že budu možná vypadat jak blázen.
Kvůli tomu, o čem sním, v co věřím,
A také kvůli lásce
A kvůli nesmírnému dobrodružství, při němž se tají dech – žít svůj život.

Není důležité, v jakém hvězdném znamení jsem se narodil,
Avšak hlavní je, že jsem pronikl
Do duchovních a emočních hlubin své bytosti.
Pro mě je důležité vědět,
Zda životní utrpení již z mého srdce vyprchalo,
A věřit, že už žádné jiné nikdy nepřijde.

Mohu tu zůstat s bolestí, cizí nebo svou vlastní,
Aniž bych se pokoušel ji schovat, vyřešit nebo změnit?
Mohu prožívat radost, vlastní nebo někoho jiného?
Mohu žít s duchovní nevázaností,
Nechat se unést nadšením
A překročit přípustné hranice toho, co je lidské?
Mohu důvěřovat sám sobě,
Nehledě na to, že budu muset něco obětovat,
Rodinu, přátele, bohatství nebo pověst?
Naleznu dost odvahy k tomu, abych nezradil svou duši?
Dokážu říct sám sobě pravdu, jsem sám k sobě upřímný?
Uvidím krásu , přestože jsem obklopen ošklivostí?
Smířím se s prohrou a selháním, vlastními nebo někoho  jiného?

Ve velkém příběhu mého života není důležité,
Zda mám hmotné bohatství, společenské postavení a úspěch.
Skutečnou váhu má, zda mohu
Po těžké a neklidné noci
Vstát a postavit se novému dni tváří v tvář.
A udělat to, co je správné  a  spravedlivé.
Nepodlehnu záři vlastního světla, nenechám se jí oslepit?

I kdyby všechno selhalo, vím,
Že mi vždy přispěchá na pomoc duševní vyrovnanost, jež žije uvnitř mne.
Umím být sám se sebou a těšit se z vlastní společnosti,
Neboť v okamžicích osamění
Se vyjeví smysl  a význam života.
Věnuji sám sobě neocenitelný dar –
Sebepoznání, duševní vyrovnanost a osvobození od strachu.

Pronášejte zaříkadlo nahlas, řádek po řádku, a přitom poslouchejte svůj hlas. Nezapomínejte dělat pauzy, abyste se mohli nadechnout a vydechnout. Uvažujte o smyslu každé věty a vyslovujte ji tak, že zdůrazníte to nejdůležitější, čili její přímý význam. Vy neujišťujete jen sami sebe, vy slovům předáváte svou duchovní sílu a vědomí, aby se stala realitou každodenního života. Prožíváte to, čemu bychom všichni měli stanout tváří v tvář: stáváte se vlastní skutečností a pravdou lidskosti, která bez překážek, ničím nezatížena,proudí skrze každého z nás.

Zdroj: kniha „Tibetské umění dušení vyrovnanosti“,  autor Christopher Hansard