Poradenství

Volba povolání

Pro žáky 9. tříd základních škol i studenty je volba povolání jednímz nejdůležitějších rozhodnutí pro budoucíživot. Mnohdy i dospělí lidé, kteří si v mládí nezvolili dobře, hledají nové zaměstnání, které jim kromě financí přinese i osobní spokojenost z dobře vykonané práce, která má smysl.

Cílem mé služby pro vás je nalézt váš potenciál - vaše talenty a schopnosti, které jste si do života přinesli, alezatím jste je sami neobjevili. Podle nich se totiž můžete lépe rozhodovat při výběru studijního či pracovního oboru a konkrétní činnosti.

Každý z nás přichází do života s určitými dary - s našimi talenty, schopnostmi, silnými i slabými stránkami, které budeme v životě překonávat a získávat tak potřebné zkušenosti a osobní sílu. Tento potenciál máme uložený hluboko v sobě a někteří lidé o něm nevědí. Pokud ale studujeme obor, který nás úplně nebaví, či vykonáváme práci pouze mechanicky, nemůžeme očekávat velkou radost z našeho konání. Čím déle takto fungujeme, tím více jsme bez energie, beze smyslu, znudění a otrávení, život je pro nás těžký....

Při rozhovorech s mými přáteli na toto téma jsme většinou objevili, že jejich potenciál je něco, co je přitahovalo už od dětství, co obdivovali na svých rodinných příslušnících či vzorech ve svém okolí. Ovšem díky školním povinnostem či jiným navazujícím aktivitám se na to zapomnělo a zvítězilo "rozumné" řešení - atraktivní obor v dané době, rodinné povolání (lékaři, právníci a podobně.....), nebo obor, který studuje kamarád a já půjdu s ním..... Můžete doplnit dle své zkušenosti.

Výsledkem "nesprávného" studia jsou zkušenosti ze srazů maturitních tříd, kdy studovaný obor z 30 původních studentů provozují sotva 4 lidé, a dalších 26 osob dělá úplně něco jiného..... Tato zkušenost se opakuje napříč obory asvědčí o tom, že lidé později svůj potenciál objevili a přes různé životní obtíže nakonec našli něco, co je jejich talentem nebo se mu alespoň přibližuje.

Chci vám ušetřit váš čas i vaši vzácnou životní energii a pomoci vám toto rozhodnutí udělat co přesně VÁM na míru a individuálně. Nebudeme vybírat školu ke studiu ani firmu, kde budete pracovat. Budeme nacházet vaše dary, talenty a radost, kterou vám přináší představa, že děláte konkrétní činnost. Skutečnou formu pak už v životě snadno najdete, když víte, co PŘESNĚ máte hledat.

Těším se na naší spolupráci a na společnou radost.

Znovunalezení vnitřní síly

Podíváme se spolu na příčiny toho, proč se necítíte být plně ve své Síle. Je to nejdůležitější pro každého z vás, ať můžete žít svou radost, svůj plný potenciál, svoje zdraví, svou hojnost a jiné své vnitřní Dary.

Vnitřní síla je neochvějná víra v sebe, ve své schopnosti, ve své možnosti. Je to odraz vaší sebedůvěry, vaší sebehodnoty. Vnitřní síla je ta magická esence uvnitř vás, díky které překonáte i ty nejobtížnější okamžiky vašeho života. Je to motor vnitřní motivace, který vás žene dál a nedovolí vám vzdát váš cíl, vaši touhu, vaši cestu. Vnitřní síla je dar, který byl každému dán. Jste to vy. Je to vaše bytí koncentrované do jednoho bodu. Vnitřní síla dokáže vyzdvihnout vaši velikost, rozvinout vaše talenty.
Ptáte se, kde je ten háček? Hledáte nějaké ale?
Myslíte, že tam nějaké "ale" je? Ano, je tam.
Vaše vnitřní síla vám nebude k ničemu, pokud ji nebudete posilovat. Pokud jí nedovolíte, aby se mohla v plné síle projevit. Ale jak na to? Jak ji v sobě objevit? Jak ji nasměrovat tím správným směrem?
Základem všeho je sebeláska. Bez toho aniž byste se sami měli upřímně rádi, to fungovat nebude a ani nemůže. Pokud se nemáte rádi, nevážíte si sami sebe, ať už z jakéhokoliv důvodu, zabíjíte tím v sobě tu jedinečnou sílu. Proto, abyste mohli svoji vnitřní sílu rozvinout, toho nepotřebujete mnoho.
Musíte si to zkrátka dovolit.

Nejdříve si musíte dovolit mít se rádi.
Musíte uvěřit tomu, že si zasloužíte žít život po svém.
Najít cestu sami k sobě. Znát odpověď na otázky kdo jsem a kam jdu?
Vědět, jakým člověkem chci být?
Znát svůj důvod PROČ to všechno dělám?
Přestat věřit všem, kteří vám říkají, že to nedokážete, že nemáte hodnotu, že jste k ničemu.
Přestat si ubližovat. Ať už tím, že žijete v nevhodném partnerském vztahu, děláte práci, která vás ničí, děláte věci, se kterými nejste v souladu.
Přestat si nalhávat, že mi takový život stačí, že si víc nezasloužím.
Pracovat každý den na posílení vlastní sebeúcty.
Dělat věci, které mi přináší radost a uspokojení. A pokud takové věci nejsou mou součástí, začít se ptát sám sebe "Co je to to něco, co mi dělá radost? Co mě činí šťastným?"
Chtít být šťastným.
Rozhodnout se pro převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život.

Zdroj: www.zenysro.cz 


Osobní konstelace

Co jsou konstelace?

Odborně řečeno jsou rodinné či systemické konstelace poradenská metoda, používaná v oblasti osobního rozvoje, terapie, ale i v mnoha jiných oblastech - tak například v podnikovém poradenství. Konstelace je nejlépe zažít. Je totiž docela těžké tuto novou metodu rozvoje popsat pro někoho, kdo seminář konstelací nezažil. Ale protože máte samozřejmě právo na to, vědět předem, o co vlastně jde, zde tři definice:

Konstelace jsou pohled na celek.

Všichni jsme členové nějakých systémů (celků). Rodiny, partnerského vztahu, kolektivu v naší práci, firmy nebo i státu. V systemických konstelacích se zabýváme celým tímto systémem. Je totiž stále více patrné, že k pochopení toho, co se nám a kolem nás děje, je nutné dívat se na celek a nikoliv na jednotlivé individuální problémy. Tím můžeme pochopit souvislosti.

 Konstelace jsou změna vnitřního obrazu reality.

Každý z nás se ve svém životě řídí vnitřními obrazy, které ho buďto podporují nebo brzdí, dávají sílu nebo oslabují, určují to, co vnímá a jak to vnímá. V konstelacích pracujeme s těmito obrazy a dáváme jim prostor pro vývoj a větší harmonii.

 Konstelace jsou spojení se životem.

Moderní přístup vědy k základům naší existence nás učí, že nic neexistuje ojediněle. Od subatomárních částic přes molekuly, prvky, rostliny až k člověku, složitým sociálním strukturám, naší planetě a galaxiím je vše propojeno se vším. Konstelace nám dávají možnost zažít pocit sounáležitosti. Dostat se k našim kořenům a předkům. Zde přijmeme naši podstatu a tím se spojíme s vnitřním zdrojem síly.

Mimo tyto základní druhy konstelací nabízím hlavně EXPERIMENTÁLNÍ KONSTELACE - což je určeno vám přesně individuálně na míru dle vašich osobních přání, potřeb a náhledů.

Zdroj: www.konstelace.info  

Finanční a firemní konstelace

Máte-li finanční problémy v osobním životě nebo ve vaší firmě, můžeme se prostřednictvím systemických konstelací podívat na to, kde si "stojíte na prameni" a jak situaci zlepšit.

Konstelace jsou metoda, která odhaluje vlivy našeho podvědomí na náš život soukromý, pracovní, rodinný apod. Díky konstelacím umíme odkrýt nevědomé vlivy či skryté síly pocházející z našeho systému rodiny nebo firmy. Tyto negativní mechanismy mohou vést k prožívání opakujících se nežádoucích situací, nemocí, nedostatku.

Pokud tyto problémy přetrvávají delší dobu, je jisté, že se změnily okolnosti ve váš finanční neprospěch - ať už přímo ve vaší osobě, nebo v rodině, nebo mezi zaměstnanci, mezi vašimi zákazníky, ve vedení firmy apod. Ne vždy na to musíte přímo vidět, zvláště tehdy, kdy vaší finanční situaci ovlivňují jiní lidé nebo jiné (i skryté) vlivy.

Sestavením konstelace se můžeme osvobodit od těchto vlivů a žít tak vědomě svůj vlastní život v hojnosti a prosperitě.

Ráda vám pomohu tyto věci odkrýt a najít řešení, které bude pro vás to nejlepší J


Životní poslání

Mnoho lidí si vykládá životní poslání jako něco, co je naším "dokonalým povoláním".

Není tomu tak, protože životní poslání souvisí úzce s naší Duší. Naše duše sem rozhodně nepřišla proto, aby vydělávala peníze prací a ještě při tom hledala jakýsi smysl 

Životní poslání (i u sebe samé) vnímám jako celoživotní směrování a rozvíjení sebe sama určitým způsobem, který je u každého z nás jedinečný a originální. Dám svůj názorný příklad pro bližší pochopení: částí mého životního poslání je nahlížení do podstaty věcí, dějů a vztahů, hledání případných nefunkčních vzorců a jejich náprava. Je to poznávání podstaty sama sebe, podstaty Života. Jaké k tomu přiřadíte konkrétní povolání? Lze to vůbec? (Pro vaše pobavení, více jak 30 let jsem pracovala jako administrativní pracovník) Náš osobní přínos pro ostatní spočívá v našem způsobu uvažování, plnění úkolů, spolupráci s druhými, řešení problémů, spolehlivost v jednání a plnění úkolů atd... Ovlivňujeme se navzájem ať už přínosným způsobem nebo komplikovaným, každý dle svého nastavení a svých darů...

U svých klientů vnímám také rozdíl mezi informací o konkrétním životní poslání a informací o životních Darech. To může být fungující láskyplná rodina, rodiče chápající talenty a koníčky svých dětí, dobré finanční zabezpečení, organizační talent, umělecký talent, výborná komunikace s druhými atd... A skrze své Dary můžeme lépe fungovat v životě a být užiteční ostatním, kteří naše dary neobdrželi od Života a potřebují naši podporu. Oni zase podporují svým jedinečným způsobem další lidi 

Stejně jako se zpívá ve známé písni: "Ten dělá to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc".

Ráda vám pomohu v nalezení vašeho životního poslání i v nalezení vašich životních darů 

Cesta do vaší duše

V dnešní překotné době mnoho lidí má problém si udělat čas na sebe, na svou relaxaci, na uvědomění si svých pocitů, fyzického stavu, zdravotního stavu, na vydatný odpočinek. Pádíme životem o překot a snažíme se stihnout vše možné i nemožné, vyhovět blízkým v rodině i kolegům v zaměstnání a zapomínáme na sebe. Život nám to vždy neomylně zúčtuje - v podobě nedostatku energie, osobní nespokojenosti, frustrace, narušeného zdraví, problémy ve vztazích, atd... Možností je mnoho v široké škále.

Je to jen upozornění Života, že někde jsme sešli z vlastní Cesty, že nás dosavadní životní směrování spíše vyčerpává, než naplňuje hlubokým uspokojením a klidem. Je čas se zastavit a podívat se místo ven - Dovnitř. Dovnitř sebe samého, do svého srdce, do své duše, do své bytostné podstaty. A porozumět sobě - co sám sobě dlužím, co si nedovolím, kde se potlačuji, kde si nedopřeji dostatek času, pozornosti, odpočinku, lásky, péče......

Pokud nejsme ve spojení se svou bytostnou podstatou - svou Duší - jen těžko budeme žít šťastný a naplněný život, spíše trvale přežíváme a doufáme, že se to "někdy v budoucnu samo zlepší"......

Mohu vám vaše otázky týkající se tohoto tématu (případně i jiných témat) individuálně zodpovědět pomocí mimosmyslového vnímání a silné intuice, které při těchto konzultacích používám. Sami se můžete přesvědčit, jak přesné jsou tyto informace, protože pokud jsou pravdivé, váš silný pocit vám to dá zřetelně najevo J

Příklady otázek, které můžeme pro vás zodpovědět:

  • Co mi brání být ve spojení se svou podstatou?
  • Kde nestojím plně ve své vnitřní síle?
  • Jaké jsou mé největší talenty a dary?
  • Jaké je mé životní poslání?
  • Jaké rodinné zátěže a vzorce mně negativně ovlivňují?
  • Co mohu udělat pro zlepšení vztahu s XY?
  • Proč mám finanční (či jiné) potíže?

           Atd...